Team

Pieterjan van Delden

Adviseur

Pieterjan van Delden (1949). Na het Gymnasium in Groningen, studeerde hij Organisatiepsychologie aan de VU. Hij startte zijn loopbaan als organisatieadviseur en docent organisatiekunde. 

Hij is gespecialiseerd in de ontwikkeling van professionele organisaties, strategieen van overheden en non-profit instellingen, en netwerkorganisaties. Hij heeft veel projecten gedaan in de sectoren onderwijs en onderzoek, cultuur, zorg, gemeenten, alsmede in het middelgrote bedrijfsleven. 

Pieterjan heeft gepubliceerd over overheidsdienstverlening, professionele organisaties en publieke ondernemingen tussen overheid en markt. De laatste jaren legt hij zich toe op de ontwikkeling van samenwerkingsverbanden tussen publieke organisaties. In september 2009 is hij op dit onderwerp gepromoveerd met Samenwerking in de publieke dienstverlening

Pieterjan's laatstverschenen boek gaat over de decentralisatie van het sociale domein.
Pieterjan van Delden, Steunend stelsel, Transformatie van het Sociaal Domein, Van Gennep, 2014
Samenvatting Steunend stelsel, augustus 2014