Team

Jasper Sterrenburg

Associate Partner

Jasper is adviseur en onderzoeker met meer dan tien jaar ervaring binnen het publieke domein. Hij heeft een sterk analytisch vermogen en is in staat snel tot de kern van vraagstukken door te dringen. Hij voelt zich thuis in dynamische omgevingen die worden gekenmerkt door complexe opgaven en tegengestelde belangen. Vanuit deze dynamiek is hij in staat om -soms controversiële- vraagstukken tot de essentie terug te brengen en te komen tot helder onderbouwde conclusies en aanbevelingen die helpen om daadwerkelijk stappen vooruit te zetten. Voor Jasper telt het resultaat niet als enige. Een opdracht is voor hem pas echt geslaagd als alle betrokkenen de bereikte resultaten accepteren en met tevredenheid op de totstandkoming daarvan terugkijken.

De afgelopen jaren heeft Jasper in opdracht van de VNG en verschillende ministeries leiding gegeven aan een aantal ondersteuningsprogramma’s rond het asielbeleid, langdurige zorg en  de decentralisaties in het sociaal domein.