Managing partner

Jasper Sterrenburg

Bekijk profiel
email hidden; JavaScript is required
Jasper Sterrenburg2 30w

Over Jasper

Jasper is adviseur en onderzoeker binnen het publieke domein. Hij heeft een sterk analytisch vermogen en is in staat snel tot de kern van vraagstukken door te dringen. Hij voelt zich thuis in dynamische omgevingen die worden gekenmerkt door complexe opgaven en tegengestelde belangen. Vanuit deze dynamiek is hij in staat om -soms controversiële- vraagstukken tot de essentie terug te brengen en te komen tot helder onderbouwde conclusies en aanbevelingen die helpen om daadwerkelijk stappen vooruit te zetten. Voor Jasper telt het resultaat niet als enige. Een opdracht is voor hem pas echt geslaagd als alle betrokkenen de bereikte resultaten accepteren en met tevredenheid op de totstandkoming daarvan terugkijken.

Jasper adviseert ministeries, gemeenten en rekenkamer(commissie)s over vraagstukken in het openbaar bestuur, de jeugdzorg, welzijn, participatie, asiel & inburgering. De afgelopen jaren was hij kwartiermaker en programmaleider van diverse interbestuurlijke programma’s rond het sociaal domein, inburgering en preventie.

Deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm