foto Carmen van Schoubroeck
Derde nieuwsbrief onderzoek herijking gemeentefonds sociaal domein
foto Patrick Post / HH
Regeldruk versus kwaliteit in het hoger onderwijs?
foto Hans van Rhoon / Hollandse Hoogte
Leren van het gesprek in het verpleeghuis
foto Kees van de Veen / Hollandse Hoogte
De governance van de bevolkingsonderzoeken naar kanker doorgelicht

Andersson Elffers Felix (AEF), bureau voor maatschappelijke vraagstukken, ondersteunt overheden, publieke en private organisaties bij strategische vernieuwingen. Dat doen we door middel van hoogwaardig advies, onderzoek en begeleiding bij verandering. 
 
Adviseurs van AEF worden gedreven door maatschappelijke betrokkenheid, kennen de sectoren waarin ze actief zijn en werken met gevoel voor verhoudingen.

General home