foto Carmen van Schoubroeck
Vijfde nieuwsbrief onderzoek herijking gemeentefonds sociaal domein
foto EyeEm / Hollandse Hoogte
Schadelijke praktijken stoppen en voorkomen
foto Peter Hilz / Hollandse Hoogte
AEF evalueert het CAK
foto National Institute of Allergy and Infectious Diseases, NIH
AEF werkt thuis

Andersson Elffers Felix (AEF), bureau voor maatschappelijke vraagstukken, ondersteunt overheden, publieke en private organisaties bij strategische vernieuwingen. Dat doen we door middel van hoogwaardig advies, onderzoek en begeleiding bij verandering. 
 
Adviseurs van AEF worden gedreven door maatschappelijke betrokkenheid, kennen de sectoren waarin ze actief zijn en werken met gevoel voor verhoudingen.

General home