Team

Irene Niessen

Partner

Irene Niessen is in haar element als ze complexe vraagstukken kan ontrafelen. Van beleidsvraagstukken in het sociaal domein tot verdeelmodellen in het Gemeentefonds. Irene communiceert helder over opgaven, resultaten en oplossingsrichtingen. Wat zijn de belangrijkste conclusies? Wat zijn de consequenties van verschillende keuzes? Welke nuances zijn van belang in de besluitvorming? Irene creëert draagvlak door de effecten van keuzes transparant te maken.
 
Irene werkt sinds 2012 bij AEF. Daarvoor promoveerde ze cum laude in de natuurkunde. Irene werkt aan financiële verdeelvraagstukken en ondersteunt gemeenten, regio’s en departementen bij transitievraagstukken in het sociale domein.