Adviseur

Thijs van den Broek

Bekijk profiel
email hidden; JavaScript is required
Thijs van den Broek2 21w

Over Thijs

Een idealist die probeert met beide benen op de grond te staan, zo typeert Thijs zichzelf graag. Hij wil het publieke belang dienen, zijn steentje bijdragen aan de kwaliteit van het openbaar bestuur. Persoonlijke uitdaging vindt hij in het aangaan van complexiteit. Hoe ingewikkelder de vraagstelling hoe liever het hem is.

In projecten doet zich vaak de vraag voor wat er nodig is voor een goed onderbouwd en door alle partijen gedragen besluit. Altijd is dan het vertrekpunt een goed begrip van de situatie of de werkprocessen. Wat gebeurt er nu precies?

Een breed scala aan sectoren heeft Thijs’ interesse. Hij heeft inmiddels ruime ervaring opgedaan in het sociaal domein. Ook is hij actief op het gebied van veiligheid, ruimtelijke ordening en dierenwelzijn.

Voordat hij bij AEF kwam was Thijs promovendus in de theoretische natuurkunde. Die rol van onderzoeker klinkt nu nog door in zijn werkwijze, nauwgezet en op feiten gebaseerd. Vanwege zijn natuurkundige achtergrond is hij thuis in projecten met een kwantitatieve component, zoals het maken van financiële verdeelmodellen, het uitvoeren van maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s), het maken van en werken met modellen en het uitvoeren van data-analyses. Nooit als doel op zich, maar als middel, als antwoord op de vraag wat er nodig is voor een goed besluit.

Deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm