Team

Koen Bron

Adviseur

Koen Bron (1959) is ruimtelijk econoom. Na zijn studie werkte hij achtereenvolgens bij het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven (IOO) en KPMG. Sinds 1994 is hij verbonden aan AEF.

Koen ondersteunt de publieke sector bij lastige maatschappelijke en bestuurlijke vragen. Hij brengt deze vragen tot de feitelijke kern terug; praktisch en oplossingsgericht. Koen legt gemakkelijk verbindingen binnen organisaties en tussen mensen. Zijn adviesstijl leidt tot breed begrip en draagvlak.

In sleutelrollen is Koen betrokken bij stelselwijzigingen en governance vraagstukken in de publieke sector. Hij heeft jarenlange advieservaring in het justitiële veld, het sociaal domein en de fysieke infrastructuur.