Adviseur

Nina Kuipers

Bekijk profiel
email hidden; JavaScript is required
Nina Kuipers2 03w

Over Nina

Voordat Nina bij AEF kwam werken, rondde ze cum laude de master Publiek Management af. Vanuit die ervaring is ze thuis in verschillende contexten en heeft ze een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft ze tijdens een stage waardevolle ervaring opgedaan op het gebied van kwaliteit en continuïteit van de jeugdhulp.

Nina heeft zowel binnen AEF als in haar eigen afstudeeronderzoek ervaring opgedaan op het gebied van samenwerking binnen complexe vraagstukken. Zo heeft ze meerdere onderzoeken uitgevoerd (op de terreinen sociaal domein, zorg en veiligheid, en publieke gezondheid) naar het verbeteren van netwerksamenwerkingen op zowel op lokaal als regionaal niveau. Ze is nieuwsgierig hoe ze hierin de papieren werkelijkheid en de praktijk van alledag naar elkaar toe kan laten bewegen.

Nina's nieuwsgierigheid naar mensen en de wereld om haar heen komt ook tot uitdrukking in haar liefde voor reizen en fotografie.

Deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm