Team

Chris Vloedbeld

Adviseur

Chris Vloedbeld pakt maatschappelijke vraagstukken op met oog voor de interactie tussen individu en collectief. Het accent in zijn werk ligt binnen het veiligheidsdomein. Hier voelt hij zich het meest thuis in opdrachten onder stevige maatschappelijke en politieke aandacht.

Voor zijn Bachelor Sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen studeerde hij een half jaar in Istanbul. Door ervaringen daar opgedaan koos hij voor de Master International Security (cum laude).