Team

Chris Vloedbeld

Adviseur

Chris Vloedbeld pakt maatschappelijke vraagstukken op met oog voor de interactie tussen individu en collectief. Voor zijn Bachelor Sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen studeerde hij een half jaar in Istanbul. Vanwege zijn interesse in de relatie tussen politieke intenties en de impact op beleid koos hij ervoor zijn studie af te ronden met de meer (politiek-)bestuurlijk gerichte Master International Security (cum laude).
 
Chris kon zijn analytische en organisatorische vaardigheden inzetten en ontwikkelen tijdens zijn stage bij de Eenheid Strategische Advisering van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Hier heeft hij meegewerkt aan verschillende scenariostudies en het ontwikkelen van nieuwe analysemethoden hiervoor. Het werken op hoog ambtelijk en politiek niveau heeft zijn politieke en bestuurlijke sensitiviteit versterkt.