Team

Loes Soons

Adviseur

Door samen te werken bereik je meer. Loes is als adviseur gedreven en doelgericht. Gedreven om gezamenlijk vraagstukken in gewonemensentaal te verwoorden door ze te verdelen in logische stukken. Zo wordt het mogelijk, binnen een gestelde termijn, naar een oplossing toe te werken. 
 
Loes Soons (1976) studeerde in 2000 af als doctorandus in de Economie aan de Universiteit van Amsterdam. Zij heeft ervaring op het gebied van marktordening en de relatie tussen ministerie en toezichthouder.  Ze heeft gewerkt bij het Ministerie van Onderwijs, bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (nu ACM) en het Ministerie van Economische Zaken, waar ze gewerkt heeft aan het mededingings- en consumentenbeleid.  
 
Bij het  ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft Loes de afgelopen jaren de stelselherziening in de jeugdzorg en de hervormingen in de langdurige zorg mede vorm gegeven. Daarnaast heeft ze gewerkt aan politiek zeer gevoelige onderwerpen, zoals het faillissement van thuiszorgorganisatie Meavita. 
 
Haar werkervaring, gecombineerd met haar sensitiviteit staan borg voor een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.