HH 89813611 1920 780

Volksgezondheid en zorg

Verbindingsbrug tussen het Prinses Máxima Centrum en het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht, ANP Foto / Erik van 't Woud

Gezond opgroeien en oud worden, dat gun je iedereen. En dat je goede zorg krijgt, wanneer je dat nodig hebt. Zorgprofessionals en -instellingen zetten zich daarvoor dag en nacht met hart en ziel in. Maar we zijn met steeds meer, we worden ouder en we stellen hogere eisen aan onze gezondheid. De zorg staat daarom voor grote uitdagingen.

Uitdagingen zoals kwaliteit te leveren en daarvoor voldoende gekwalificeerde mensen te vinden. En ook om de zorg toegankelijk, uitvoerbaar en betaalbaar te houden. Hoe geven we onze zorg zo vorm, dat we nu en straks kunnen krijgen en geven wat nodig is?

Dat vraagt verandering. Verandering in hoe we in de samenleving over zorg nadenken, in hoe professionals (samen)werken en in de organisaties die dat mogelijk maken. Het vraagt ook om passend beleid en goede randvoorwaarden: een zorgstelsel dat blijft meebewegen met wat nodig is, passende financiering en regels die professionals helpen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want het gaat vaak om complexe vraagstukken, waar partijen met uiteenlopende perspectieven en belangen bij betrokken zijn.

Als AEF dragen we sinds jaar en dag bij aan die verandering. Door complexe besluitvorming te begeleiden, samenwerking tot stand te brengen en organisaties beter te laten werken. Waar nodig op basis van goed, onafhankelijk onderzoek en diep inzicht in data. We kennen de zorg van binnenuit: van de bestuurskamers tot aan het bed. Deze ervaringen benutten we om samen met cliënten, professionals, beleidsmakers en bestuurders te werken aan adviezen die het verschil maken.

Meer weten over deze sector?

Deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm