HH 17276577 1920 780

Zorg en veiligheid

ANP Foto / Kees van de Veen

Veel mensen die een delict plegen of risicovol gedrag laten zien, hebben een zorgvraag. De afgelopen jaren raken de beleidsterreinen van zorg en veiligheid dan ook steeds meer met elkaar verbonden.

Gemeenten, zorgorganisaties, politie en justitie werken nauw samen rond mensen die een gevaar vormen voor zichzelf of voor anderen. Daarbij is het doel steeds meer om continuïteit van zorg te bieden, zodat mensen stabiliseren en waar mogelijk herstellen. En het risico op recidive of gevaarlijk gedrag steeds kleiner wordt.

Voor deze samenwerking is wel een aantal randvoorwaarden nodig, zoals een financieringssystematiek die dit mogelijk maakt en goede informatie-uitwisseling. De afgelopen jaren heeft AEF ruime ervaring opgedaan op het snijvlak van zorg en veiligheid. Zowel op het niveau van wat patiënten en cliënten echt helpt, welke samenwerking dat vraagt en hoe je het stelsel daarop inricht.

Meer weten over dit thema?

Deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm