0 MSLAG011920 780

Migratie, asiel en inburgering

Jannes Linders maakte in 2000 in opdracht van AEF een foto-essay over de herziening van de vreemdelingenwet

Het migratiedomein is volop in beweging. In de asielketen is één van de grote uitdagingen hoe meebewogen kan worden met de instroom.

Hoe moeten de betrokken uitvoeringsorganisaties worden ingericht, zodat fluctuaties in de instroom kunnen worden opgevangen? Hoe kan flexibele opvangcapaciteit worden georganiseerd? Daarnaast spelen er ook belangrijke vragen rondom het realiseren van duurzaam migratiebeleid in brede zin. Als mensen eenmaal een vergunning hebben om in Nederland te verblijven, is het van belang dat zij participeren in de samenleving. Medio 2021 komt er een nieuwe wet op het gebied van inburgering. Gemeenten krijgen meer ruimte om inburgeraars te begeleiden. Welke voorbereidingen moeten zij treffen op de uitvoering van deze nieuwe taken, bijvoorbeeld rondom de intake, de inkoop en de samenwerking met lokale partners en andere gemeenten?

AEF is al vele jaren betrokken bij de ontwikkelingen in het domein van migratie en integratie. Dit doen we in de vorm van evaluaties en doelmatigheidsonderzoeken, het ondersteunen van ketensamenwerking, het oppakken van organisatievraagstukken, het uitvoeren van financiële en kwantitatieve onderzoeken en het inrichten van programma’s voor specifieke maatschappelijke opgaven.

Meer weten over dit thema?

Deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm