HH 19045388 1920 780

Sport

Zwemkampioen Ranomi Kromowidjojo, ANP Foto / Kees van de Veen

Sport draagt bij aan gezonde samenleving. Daarbij gaat het zowel om fysieke gezondheid van mensen, maar ook om sociale aspecten rondom participatie, sociale cohesie en integratie van zowel het zelf beoefenen van sport als van sportevenementen.

Het stimuleren van voldoende, veilig en divers sportaanbod is daarom van groot belang voor de ontwikkeling van een evenwichtige samenleving waar iedereen erbij hoort.

AEF heeft een brede expertise opgebouwd in de sportwereld. Zo hebben we ons de afgelopen jaren met veel plezier ingezet voor onder andere de Atletiekunie, verschillende sportbonden (o.a. Koninklijke Nederlandse Zwembond, de Nederlandse Boksbond, de Nederlandse Jeu de Boules Bond, de Hockeybond, de judobond  en de Handboogsportbond), en het Huis voor de Sport. In 2014 won AEF zelfs de ‘Sport Advies Award’ met een risico-analyse voor het EK atletiek Amsterdam te Amsterdam. Daarnaast heeft AEF een visitatiestelsel ontwikkeld voor het NOC/NSF voor het doorlichten van de sport innovatie centra.

AEF beseft dat sport als middel voor sociale integratie en belangrijk rol vervult. Sport is daarbij het middel om kwetsbare jongeren te betrekken bij de samenleving en de kans te geven in een veilige context belangrijke vaardigheden aan te leren. Een mooi voorbeeld van deze manier van kijken is het sport programma van het ministerie van JenV: Alleen jij bepaalt wie je bent. AEF is bij de ontwikkeling, de groei en de inbedding van dit programma tot op de dag van vandaag nauw betrokken.

Meer weten over deze sector?

Deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm