Vrijwilligers arm in arm kopie

Sociaal domein

We willen graag - samen met onze omgeving - ons leven zelf in kunnen richten. Maar niet iedereen kan dat helemaal zelf. Dan kan hulp of ondersteuning van anderen uitkomst bieden. Soms hebben we (even) meer nodig dan onze naasten ons kunnen bieden. Of is er zelfs weinig sprake van naasten. Dan is de overheid - in het bijzonder gemeenten - aan zet.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en participatiewet zijn bij uitstek domeinen waar de overheid een verantwoordelijkheid heeft voor de meest kwetsbare mensen. Of het nu gaat om hen (weer) deel te kunnen laten nemen aan de maatschappij, om (maatschappelijk) te kunnen herstellen, of hen bestaanszekerheid te bieden.

Maar welke hulp helpt? En hoe organiseer je als gemeente passende, kwalitatief hoogwaardige, toegankelijke en waar nodig integrale hulp, tegen de achtergrond van beperkte financiƫle middelen en arbeidsmarkttekorten? Hoe werk je daarin samen met andere (maatschappelijke) partners? En hoe stelt de Rijksoverheid gemeenten op haar beurt in staat om aan hun opgaven invulling te geven?

AEF onderscheidt zich al vele jaren als toonaangevend bureau in het (mee) oplossen van de meest complexe vraagstukken rondom het organiseren en transformeren van de hulp aan inwoners. Met onderzoeken die inzicht bieden in de ontwikkelingen, met het begeleiden van (samenwerkings)processen en met het ontwarren van knopen en voorbereiden van besluitvorming.

Dat kunnen we doen door een scherp begrip van de inhoud. Door in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Door oog te hebben voor de verschillende perspectieven en belangen. Door ons gevoel voor verhoudingen. En niet in de laatste plaats: door onze betrokken en gedreven adviseurs.

Meer weten over deze sector?

Deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm