Malevich A 333811 18chart 17 1920

Cultuur en media

Stellingname van Kazimir Malevich (1878-1935) / Stedelijk Museum Amsterdam

Cultuur en media vragen eigenlijk voortdurend onze aandacht. Culturele instellingen, omroepen en overheden zien zich voor vele uitdagingen gesteld.

Hoe bereiken instellingen nieuw publiek? Hoe slagen overheden in hun rol als subsidiegever erin om het aanbod van kunst en cultuur op een effectieve manier te organiseren? Hoe kunnen nieuwe vormen van samenwerking de druk op overheidsmiddelen opvangen en het cultuur- en media-aanbod duurzaam maken? Hoe organiseren collectieve beheersorganisaties op een effectieve manier de inning en uitbetaling van geld van auteursrechthebbenden?

Al vanaf de oprichting draagt AEF bij aan dit soort vraagstukken in de sector. We zijn op diverse manieren betrokken geweest bij verbetering en vernieuwing in het veld. Zo adviseerden we diverse grote musea over strategische vraagstukken, brachten we advies uit voor strategie en bedrijfsvoering voor culturele instellingen en omroepen, ontwikkelden we ondernemingsplannen en beleid en deden we impactanalyses en haalbaarheidsstudies. Op deze manieren dragen we bij aan een bloeiende cultuur- en mediasector en een adequate plek daarbinnen voor de creatieve maker.

Meer weten over deze sector?

Deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm