HH 79424082 1920

Klimaat en energie

Windmolens in de Noordoostpolder, ANP Foto / Flip Franssen

De opwarming van de aarde vraagt om een ingrijpende verandering: van fossiel naar duurzame energie. Hoe gaan we deze complexe transitie organiseren? Hoe doen we dat eerlijk? En wat doet de overheid en wat laten we aan de markt?

Om klimaatverandering een halt toe te roepen moet in 2050 de CO2 uitstoot nagenoeg nul zijn. Ook willen we niet meer afhankelijk zijn van het Russische gas. Deze omschakeling van fossiel naar duurzaam gaat niet vanzelf. Zo moeten op de Noordzee nog enorme windmolenparken gebouwd worden en moet er veel geïnvesteerd worden in energieinfrastructuur om die duurzame energie op z’n plek te krijgen. Hele industrieën moeten hun bedrijfsproces ingrijpen veranderen. En dichter bij huis moeten mensen verleid worden om hun huis te isoleren en niet meer met gas te verwarmen, de auto de deur uit te doen of over te stappen op elektrisch rijden.

Dit alles vraagt om regie, nieuwe spelregels en veel uitvoeringskracht. AEF helpt daarbij de verschillende overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen dezelfde kant op beweegt? Hoe komen we van papier naar praktijk komen? Wat gaat de overheid doen en wat wordt juist aan de markt gelaten?

Meer weten over deze sector?

Deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm