HH 401321283 1920 780

Justitie en veiligheid

ANP Foto / Peter Hilz

AEF kent sinds de oprichting in 1982 een sterke verbinding met het thema veiligheid. Zo waren oprichters Hans Andersson en John Elffers al vóór oprichting intensief betrokken bij een van de grootste koerswijzigingen van de politie: Politie in Verandering. Hierin werd het concept van een nabije politie beschreven en later doorgevoerd.

In de jaren daarna heeft de aandacht in het domein zich verbreed naar opdrachten op het gebied van organisatie-inrichting, capaciteitsvraagstukken en strategische businesscases. Daarnaast voeren we ook opdrachten uit rondom cultuur, leiderschap en maatschappelijke gevolgen van voorgenomen beleids- en wetswijzigingen. Al onze aanpakken kenmerken zich door de wens om daarmee een duurzame bijdrage te leveren aan de rechtsstaat.

Justitie

We zijn actief in de volle breedte van het justitiedomein. Daarbij werken we zowel aan wetenschappelijke onderzoeken voor het WODC als voor meer praktische adviezen voor Rechtspraak, OM en DJI. Het liefst zijn we als compact team actief, maar we werken ook op interim-basis binnen het Ministerie van JenV.

Politie

Hoe staat de politie in de samenleving? Hoe moet de opsporing, IBT of het Team Arrestantentaken (her)ingericht worden? Wat betekent nieuwe wet- en regelgeving nou praktische voor de organisatie van de politie? Bij de grootste werkgever van Nederland en een van de belangrijkste organisaties met betrekking tot veiligheid in Nederland leven veel van dit soort belangrijke vragen. AEF heeft inmiddels veel ervaring met projecten voor de politie waarin dergelijke vragen onderzocht worden.

Defensie

De wereld van Defensie is enig in zijn soort in Nederland. Vraagstukken die hier spelen kennen hun eigen dynamiek. Denk bijvoorbeeld aan de organisatorische uitdaging van het vervangen van de onderzeeboten of het strategische personeelsplan voor de Kustwacht waar AEF advies over mocht geven. AEF biedt een frisse combinatie van projectervaring binnen Defensie met nieuw opgedane kennis vanuit andere organisaties binnen de publieke (veiligheids)sector.

Nationale Veiligheid

AEF is al lange tijd betrokken bij de strategische vraagstukken rondom nationale veiligheid. Zo zijn we recent betrokken bij voorbereidende activiteiten van de Rijksbrede Veiligheidsstrategie. En hebben inmiddels lange tijd geleden mogen ondersteunen met de reorganisatie van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) toen Doctors van Leeuwen daar aantrad. Momenteel zijn we geïnteresseerd om te ondersteunen bij strategieontwikkeling, evaluatieonderzoeken en samenwerkingsvraagstukken.

Veiligheidsbeleid

AEF is al jaren betrokken bij de ontwikkeling van veiligheidsbeleid in Nederland. Dat doet zij voor grote gemeenten zoals Rotterdam en Amsterdam en ook voor de departementen van Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken. Zo is AEF in 2021 betrokken geweest bij de ontwikkeling van het nationaal programma Leefbaarheid en Veiligheid van BZK. Daarnaast heeft AEF voor het ministerie van JenV een hele reeks instrumenten ontwikkeld om daderschap bij kwetsbare groepen te voorkomen en hun kansen in de samenleving te vergroten. Een voorbeeld is de ontwikkeling van het sportstimuleringsprogramma Alleen Jij Bepaalt Wie Je Bent.

Op het snijvlak van zorg en veiligheid

Soms hebben mensen zorg nodig om te voorkomen dat zij zichzelf of anderen in gevaar brengen. Vaak spelen er dan combinaties van psychiatrische problematiek, verstandelijke beperking en/of verslaving. Het lukt niet altijd om hen de juiste zorg te bieden. Daarom combineert AEF kennis en ervaring op het gebied van veiligheid, de zorg én het sociaal domein om bij te dragen aan vraagstukken rondom personen met onbegrepen gedrag en in de forensische zorg. Zo hebben we onderzoek uitgevoerd naar de rol van PPC’s (penitentiair psychiatrische centra) in het stelsel van forensische zorg, en naar zorg voor personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico.

Meer weten over deze sector?

Deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm