Eindpunt metrolijk E in Den Haag Centraal 1920 780

Mobiliteit

Het eindpunt van metrolijn E (RandstadRail) op Den Haag CS door Tim Boric

Het thema mobiliteit en infrastructuur is van oudsher een belangrijk aandachtsgebied van AEF. Daarbij richten we ons zowel op openbaar vervoer als wegverkeer, met vraagstukken op het gebied van bereikbaarheid, duurzaamheid en veiligheid.

Hoe moeten we omgaan met de groeiende mobiliteitsvraag in Nederland? En hoe bezien we die opgave in samenhang met de toenemende aandacht voor duurzaamheid en verdere verstedelijking? Hoe organiseren we van-deur-tot-deur reizen en daarmee samenwerking in de vervoersketen? Welke kansen liggen er rondom smart mobility en hoe organiseren we dit? En hoe zorgen we voor een afname van het aantal verkeersongevallen en -slachtoffers?

AEF richt zich hierbij niet alleen op het ontwikkelen van nieuw beleid, maar ook op de uitvoering daarvan. In deze uitvoering richten we ons vooral op sturings- en organisatievraagstukken, zowel binnen als tussen organisaties. We zijn daarbij in staat om onze beleidsinhoudelijke expertise te combineren met onze kennis en ervaring met het inrichten van sturings- en organisatiemodellen. Hierbij hanteren we een aanpak die omgevingsgericht is, waarbij we zicht hebben op belanghebbenden en deze op de juiste wijze trachten te betrekken. We zijn daarbij gewend om te opereren in politiek-bestuurlijk complexe omgevingen en weten hierin effectief te opereren. Onze activiteiten richten zich op het niveau van zowel het Rijk als provincies en gemeenten.

Meer weten over dit thema?

Deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm