Projecten

Samenwerking tussen provincies en een slagvaardiger IPO

SAMENWERKING TUSSEN PROVINCIES EN EEN SLAGVAARDIGER IPO

Een slagvaardig IPO is onmisbaar. Provincies hebben een ongekend grote rol in de huidige maatschappelijke opgaven. Zij staan – samen met rijk, gemeenten en waterschappen – voor grote transities in de fysieke leefomgeving.

Het helpt als provincies hierin waar mogelijk gezamenlijk optrekken. Het IPO kan hier een belangrijke rol in te spelen. Gezamenlijk is het immers mogelijk om een betrouwbare gesprekspartner te zijn, efficiënt uitvoering op te pakken en van elkaar te leren.

Het IPO-bestuur heeft AEF gevraagd te adviseren over het versterken van de slagkracht van de vereniging van de 12 provincies, het IPO. Zij schetsen scenario’s voor doorontwikkeling, gericht op veranderingen in gedrag, wijze van organiseren en aanpassingen in de verenigingsstructuur. Zo kan het IPO haar functie(s) als koepelvereniging beter vervullen: op welke thema’s willen de provincies één stem laten horen richting Rijk en andere partners, en hoe houden ze elkaar daarin vast? En op welke thema’s hoeft of kan dat niet, maar kunnen zij wel kennis delen of gezamenlijk uitvoering oppakken? Er zijn veel mogelijkheden voor het IPO om haar platformfunctie voor kennisuitwisseling, ontmoeting en gemeenschappelijke uitvoering te versterken. AEF adviseert diverse maatregelen om hieraan vorm te geven.

Het rapport is besproken in alle Provinciale Staten en vastgesteld door het IPO-bestuur. Het IPO-bestuur, het IPO-bureau en de Algemene Vergadering gaan er de komende tijd verder mee aan de slag.

Benieuwd naar het rapport? Bekijk het hier.

Deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm