Projecten

Evaluatie Adviescommissie Vreemdelingenzaken (ACVZ)

ANP 3881766 1920 780
ANP Foto / Bram Saeys

De Adviescommissie Vreemdelingenzaken (ACVZ) is een onafhankelijk adviescollege dat het kabinet en het parlement adviseert over het vreemdelingenbeleid en het vreemdelingenrecht.

AEF evalueerde het ACVZ en zorgde daarbij niet enkel voor een terugblik, maar voor een lerende evaluatie die handvatten biedt naar de toekomst toe. AEF sprak met zowel medewerkers van de ACVZ en met leden van het adviescollege, als een breed scala aan partners, waaronder uitvoerend partners in de vreemdelingenketen, maatschappelijke partners en de beleidsdirecties. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met andere onafhankelijke adviescolleges, zoals de Raad voor Financiƫle Verhoudingen, over de wijze waarop zij invulling geven aan hun taak.

AEF concludeerde dat de ACVZ haar taak op een goede manier vervuld en het belang van de ACVZ als onafhankelijk adviescollege in het domein van het vreemdelingenrecht en vreemdelingenbeleid breed wordt onderschreven. Ook concludeerde AEF de ACVZ een aantal opgaven (verder) ter hand te nemen, zodat de ACVZ ook in de toekomst een toegevoegde waarde kan blijven vervullen in het veranderende taakgebied en de veranderende context. Deze aanbevelingen heeft de ACVZ direct meegenomen in de doorontwikkeling van de organisatie.

Deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm