Projecten

Naar een beter werkend stelsel van toezicht op de kinderopvang

HH 201934375 1920 780
ANP Foto / Richard Brocken

Er zijn veel partijen betrokken bij toezicht en handhaving op de kinderopvang.

Op landelijk niveau werken het ministerie van SZW, de Inspectie van het Onderwijs, de VNG, GGD GHOR Nederland en DUO intensief samen om toezicht en handhaving op de kinderopvang succesvol vorm te geven.

AEF is gevraagd om dit stelsel tegen het licht te houden en aanbevelingen te doen voor verbeteringen. In onze analyse hebben we knelpunten benoemd in de vormgeving van het stelsel en de werking ervan in de praktijk. Dat heeft geleid tot aanbevelingen over het verbeteren van de samenwerking in het huidige stelsel. Ook hebben we opties aangereikt voor aanpassingen om de complexiteit van het stelsel te verminderen.

Het AEF-rapport is in november 2019 door de staatssecretaris van Sociale Zaken openbaar gemaakt.

Deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm