Projecten

Verduurzaming industrie: een kip-of-ei-dilemma

EPZ kaloot lowres

Een van de grootste uitdagingen bij het verduurzamen van de industrie is het doorbreken van het kip-ei dilemma. Bedrijven wachten met investeren op de realisatie van energieinfrastructuur, zoals (nieuwe) elektriciteitsverbindingen en -stations. Terwijl infra-beheerders juist zekerheid willen van bedrijven in de vorm van investeringsbeslissingen: de garantie dat bedrijven de door hen geleverde energie daadwerkelijk zullen afnemen. Beide opstellingen zijn begrijpelijk maar leveren wél een probleem op, omdat de energietransitie nu eenmaal vraagt om snelheid en actie.

AEF’ers Jim Romijn, Yourai Mol, Maarten van Poelgeest hebben in samenwerking met Leendert Kwak vorig jaar een monitor ontwikkeld voor deze verduurzamingsprojecten. Deze monitor geeft inzicht in het samenspel tussen de verschillende industriële en publieke projecten, en moet kansrijke versnellingen en vertragingen op tijd signaleren.

In het verlengde daarvan is AEF-adviseur Jim nu onderdeel van de projectmanagementorganisatie van de clusterregisseur van Zeeland-West Brabant. Hij gebruikt de monitor om meer inzicht te creëren over de risico's en kansen binnen het cluster.

Jim: "We halen de knelpunten, risico’s en kansen op bij relevante partijen. Daarmee kan het gesprek gevoerd worden: waar loopt het spaak en waarom, en hoe zetten we in op versnelling? Als het nodig is kan de clusterregisseur met deze informatie partijen ‘achter de broek aanzitten’, bijvoorbeeld als een overheid er te lang over doet om een vergunning voor een project af te geven."

"Voor mij is dit een interessante opdracht omdat veel vraagstukken hier samenkomen: de verduurzaming van de economie en de industrie, marktordening van de energiemarkt, het samenspel tussen uitvoering en beleid, en natuurlijk het bouwen aan een schonere en duurzamere toekomst. Persoonlijk hoop ik hiermee een steentje bij te dragen aan het behalen van de klimaatdoelen."

📬 Wil je meer weten? Stuur Jim een berichtje!

Deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm