Projecten

Gemeentelijk aandeelhouderschap van nutsbedrijven

JHML2011 AEF 1318 1920 780
Jannes Linders

Ruim vijftig gemeenten in Flevoland en Gelderland zijn mede-aandeelhouder van de nutsbedrijven Nuon, Alliander en Vitens. Voor al die bedrijven is de vraag, hoe de publieke belangen het best geborgd kunnen worden.

Om hun rol als aandeelhouder goed in te kunnen vullen, hebben de gemeenten - in nauwe samenwerking met AEF - een platform opgericht. In het platform worden strategische onderwerpen besproken, zoals de privatisering (Nuon), strategie, overnames en financieel beleid (Alliander en Vitens).

AEF voert sinds de oprichting van het platform het secretariaat. Naast praktische ondersteuning geeft AEF inhoudelijke adviezen over de manier waarop de gemeenten hun rol het beste kunnen invullen.

Deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm