Projecten

Monitor Energietransitie provincie Noord-Brabant

HH 15464198 1920 780
ANP Foto / Eyevine / Frantzesco Kangaris

De complexiteit van de energietransitie maakt (bij)sturing moeilijk. Er zijn verschillende parameters die allemaal, vaak op nog ondoorgrondelijke wijze, elkaar beïnvloeden.

In opdracht van de provincie Noord-Brabant is onder leiding van AEF, samen met consortiumpartner Quintel en Over Morgen, een energietransitie monitor ontwikkeld. Deze is gebaseerd op een gehele nieuwe monitoringsfilosofie en maakt gebruik van een groot aantal openbare en besloten datasets. Door koppeling met het Energie Transitie Model (ETM) brengt deze monitor niet alleen de huidige situatie in kaart maar kunnen ook scenario’s voor de toekomst verkend worden en daarmee beter onderbouwde besluiten worden genomen.

Het opleveren van een eerste versie van de monitor is een mijlpaal. Op een aantal cruciale onderdelen betekent het een vernieuwing van het monitoren van overheidsbeleid in het algemeen en de energietransitie in het bijzonder. Deze vernieuwing zit met name in de manier waarop de verbinding wordt gelegd tussen abstracte doelen in de toekomst en de beleidsinterventies in het hier en nu. Meegenomen is dat rol van de overheid in de toekomst steeds minder uitvoerend en steeds meer regisserend en faciliterend zal worden.

"Doordat dit concept nog nergens is toegepast komt er veel pionieren bij kijken"

Dit was en is, aldus projectleider Yannick Lataster (AEF), ‘geen gemakkelijke klus. Doordat dit concept nog nergens is toegepast komt er veel pionieren bij kijken. Tegelijkertijd laten de eerste resultaten wel zien dat de kern van onze monitoringsfilosofie werkt en dat er echt nieuwe inzichten worden opgedaan’.

Deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm