Projecten

Monitor Energietransitie provincie Noord-Brabant

HH 15464198 1920 780
ANP Foto / Eyevine / Frantzesco Kangaris

In opdracht van de provincie Noord-Brabant heeft AEF, samen met Quintel en Over Morgen, een energiemonitor ontwikkeld.

De monitor laat de resultaten zien van provinciale- en regionale inspanningen om de Energieagenda Noord-Brabant en het nationale Klimaatakkoord te realiseren. De monitor is in de loop van 2021 stapsgewijs geïntroduceerd. Door de fasering werd het mogelijk eerste resultaten snel te laten zien. Tegelijk leverde het input voor de verdere ontwikkeling van de monitor.

De monitor vertelt het verhaal van de provinciale en regionale inspanningen aan de hand van het beleidsverhaal van de agenda Energie en het nationale Klimaatakkoord. Doelstelling is de emissie van CO en andere broeikasgassen te reduceren door energie te besparen en te verduurzamen. Deze zijn zichtbaar op laag 1 en 2 van de monitor. Om deze doelstellingen te realiseren worden in vijf sectoren maatregelen genomen en zijn nieuwe maatregelen in voorbereiding. Deze zijn zichtbaar op laag 3 en 4 van de monitor. De monitor maakt gebruik van een groot aantal openbare en besloten datasets.

De doelstellingen

De doelstellingen van de provinciale agenda Energie en het Klimaatakkoord vergen een maatschappelijke transitie, die veel ambitie en daadkracht vergt, maar zich geleidelijk over een lange periode voltrekt. Met deze monitor is zichtbaar hoe de energietransitie in Noord-Brabant gestalte krijgt en waar bijsturing wenselijk is. Op grond daarvan kunnen de provincies en de RES-regio’s beter onderbouwde besluiten nemen.

“Het vinden van de juiste balans tussen inzicht in de schakels van beleidsketen en transparantie in de monitoring vormde een grote puzzel”, aldus projectleider Bart Teulings. “De ervaringen in Noord-Brabant lijken de basis te gaan vormen een gezamenlijke standaard in provinciale monitoring van de voortgang van de energietransitie.”

Deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm