Projecten

Provinciale strategie voor monitoring klimaatbeleid

ANP 426088954 1920 780
ANP Foto / Marlies Wessels

Alle provincies hebben de ambitie uitgesproken een bijdrage te leveren aan het realiseren van de doelstellingen van het Klimaatakkoord.

Om te kijken waar zij staan hebben ze allemaal hun eigen – soms onderling strijdige - monitorsystematiek ontwikkeld. De provincies verzameld in het IPO (Interprovinciaal Overleg) hebben de wens uitgesproken om hun monitoring onderling af te stemmen. In het kader van de Interprovinciale Digitale Agenda hebben zij AEF en Quintel gevraagd de aanpak per provincie in kaart te brengen en een voorstel te doen voor de onderlinge afstemming van de monitoring van het klimaatbeleid.

In het rapport ‘Mijlpalen op weg naar Parijs’ hebben wij een voorstel gedaan voor een gezamenlijke monitorstrategie langs zeven lijnen. In de bijlage van het rapport doen we een voorzet voor een gezamenlijke kerndataset. Deze dataset vertelt op hoofdlijnen het verhaal van de opgave in provincies om de doelstellingen van het klimaatakkoord te bereiken. Dat zijn reductie van CO₂ en daarop gerichte besparing en verduurzaming van energieverbruik.

Basis van de monitoring

Basis van de monitoring zijn vaste standaarden die door professionele kenniscentra worden verzameld. Die worden periodiek via een portaal aangeboden aan provincies en andere overheden. De monitoring vindt plaats volgens heldere spelregels en heeft een overzichtelijke governance.

Basis voor dit voorstel vormde een ronde langs de twaalf provincies. Hierbij maakten we een inventarisatie van de huidige aanpak en van de wensen voor onderlinge afstemming. Daarnaast spraken wij met vertegenwoordigers van de andere overheden die een rol spelen in het klimaatbeleid - ministeries, VNG en NP RES - en de betrokken kenniscentra.

Het resultaat is een groot enthousiasme om op basis van dit rapport te komen tot een gezamenlijke monitorstrategie en kerndataset voor het klimaatbeleid. In het najaar van 2021 werken we in een aantal datalabs naar interprovinciale besluitvorming over de spelregels, een kerndataset en ontwikkelagenda voor de monitoring van het klimaatbeleid door provincies. Tegelijkertijd worden tussen de bestuurslagen afspraken gemaakt over een gezamenlijke strategie en governance voor de monitoring van het klimaatbeleid.

Mijlpalen op weg naar Parijs, Naar een gezamenlijke strategie en kerndataset voor provinciale monitoring van het klimaatbeleid, 3 september 2021 [samen met Quintel Intelligence]

Deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm