Jeswin thomas u Xs BGF5 Crp U unsplash

Onderwijs

Jannes Linders

Het onderwijs is de motor voor de Nederlandse samenleving en arbeidsmarkt. Onder invloed van externe factoren en door ontwikkelingen in het onderwijs zelf, is het continu in beweging. Dat roept op verschillende terreinen vragen op.

Hoe organiseren we het onderwijs van de huidige generatie zo, dat dit past bij de arbeidsmarkt van de toekomst? En stimuleren we voor de huidige werknemers dat ze zich een leven lang ontwikkelen? Welk effect heeft flexibilisering op de onderwijsinrichting? Hoe benutten we beschikbare ICT-innovaties zo dat het ook de didactiek verbetert? Hoe versterken we de ontwikkeling en expertise van de docent, terwijl zij steeds meer regeldruk ervaren en er sprake is van een lerarentekort? En wie heeft hierin welke rol?

AEF verbindt de onderwijs- en onderzoekspraktijk aan het beleid op strategische vraagstukken. Met beleidsonderzoek, impactanalyses, evaluaties en strategieontwikkeling. Dat doet ze in opdracht van het Ministerie van OCW, onderwijsinstellingen, ketenpartners, koepelorganisaties en gemeenten. AEF heeft ervaring in de hele onderwijsketen, van het funderend onderwijs tot hoger onderwijs en onderzoek.

Meer weten over deze sector?

Deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm