Projecten

Funderend onderwijs, is het toereikend?

ANP 421858626 1920 780
ANP Foto / Patricia Rehe

In samenwerking met McKinsey deed AEF onderzoek naar de toereikendheid en doelmatige besteding van middelen in het funderend onderwijs.

In hoeverre is het budget van scholen toereikend om aan alle verwachtingen van de Inspectie, politiek en maatschappij te kunnen voldoen? En hoe komt het dat de ene school beter presteert dan de ander, met in principe dezelfde middelen?

Deze vragen beantwoordden we aan de hand van grondig casusonderzoek bij ruim veertig scholen. Ook formuleerden we handelingsperspectieven voor schoolleiders en OCW. De uitkomsten van het onderzoek zijn in april 2020 naar de Tweede kamer gestuurd.

Deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm