Projecten

Verbetering arbeidsmarktpositie niet-westerse migranten

ANP 89814073 1920 780
ANP Foto / Patricia Rehe

Mensen met een niet-westerse migratieachtergrond hebben relatief gezien meer afstand op de arbeidsmarkt. Ze hebben gemiddeld een lagere arbeidsparticipatie, slechtere contracten en een lager loon.

Meer over het project

Het Programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA) onderzoekt in acht pilots wat werkt om de arbeidsmarktpositie van mensen met een niet-westerse emigratieachtergrond te verbeteren. Deze acht pilots richten zich op kritische loopbaanmomenten. Zoals een kansrijke studiekeuze, vinden van een stageplaats, het vinden van werk, diversiteitsdoelen bij werkgevers, het voorkomen van baanverlies en bevorderen van doorstroming op de arbeidsmarkt.

Het Programma VIA valt onder het ministerie van SZW. Daarnaast zijn betrokken: ministerie van OCW, UWV, gemeenten, werkgevers en koepel- en belangenorganisaties.

AEF maakte voor het Programma VIA een opschalings- en communicatiestrategie. Op basis van de resultaten uit monitoring en evaluaties van de pilots heeft AEF aandacht besteed aan de vraag wat daadwerkelijk effectief is en landelijk kan worden opgeschaald.

Het doel is en blijft het verkleinen en liefst voorkomen van achterstand op de arbeidsmarkt van Nederlanders met een niet-westerse achtergrond.

Projectleider

Indra Bijl Indra Bijl

Deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm