Projecten

Stelselherziening Inburgering

ANP 57256881 1920 780
ANP Foto / Bert Spiertz

Per 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. Het ministerie van SZW vroeg AEF een verkenning uit te voeren naar de taken die na de stelselherziening bij SZW zouden moeten worden ondergebracht.

Wat is een logische clustering van taken, welke personele capaciteit is daarbij nodig? Welke vorm aansturing zou passend zijn?

AEF voerde in dit traject gesprekken met coördinatoren binnen de huidige programmaorganisatie. Maar ook met departementen die op andere terreinen een stelselherziening achter de rug hebben. Welke afwegingen hebben zij gemaakt en welke dilemma’s zijn zij tegengekomen?

Het resultaat van dit traject is een advies over de toekomstige taken en de clustering en aansturing daarvan. Dit advies vormde de basis voor de besluitvorming over de toekomstige inrichting van de afdeling. Inmiddels is AEF betrokken bij de voorbereiding op de organisatieverandering.

Deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm