Projecten

Herijking gemeentefonds sociaal domein

Schermafbeelding 2023 06 15 095425

Herijking gemeentefonds sociaal domein

Gemeenten krijgen het grootste deel van hun budget van de rijksoverheid, via het gemeentefonds. Deze middelen worden verdeeld via verdeelmodellen die gebaseerd zijn op de objectieve kenmerken van gemeenten. De afgelopen jaren is er veel discussie geweest over de verdeelmodellen in het sociale domein. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft daarom in overleg met gemeenten besloten om het hele gemeentefonds te herijken.

AEF heeft het onderzoek gedaan naar een nieuwe verdeling van het gemeentefonds onderdeel sociaal domein. Daarvoor hebben we veel betrokkenen gesproken, bij 91 gemeenten gedetailleerde gegevens opgehaald. In samenspraak met twee begeleidingscommissies en een stuurgroep zijn de
uitgangspunten voor het onderzoek geformuleerd en vertaald naar concrete modellen.

Schermafbeelding 2023 06 15 095643

We hebben verschillende producten gemaakt:
- In de eindrapportage hebben we het onderzoek beschreven.
- Als u alle details wilt weten, kunt u deze nalezen in de onderzoeksverantwoording.
- Voor een overzicht op hoofdlijnen, is er een infographic die het gehele onderzoek beschrijft.
- Daarnaast zijn er infographics over het onderzoek naar beschermd wonen en het woonplaatsbeginsel.

Lees hier onze onderzoeksverantwoording

Deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm