Samenwerkingen

Schermafbeelding 2024 06 20 om 15 24 27

Wie waren onze opdrachtgevers in 2023? Met wie werkten we samen? En welke maatschappelijke projecten of organisaties ondersteunden we het afgelopen jaar?

In 2023 werkten we voor 177 verschillende opdrachtgevers aan 401 verschillende opdrachten.
Aukje Samar Annemiek Simone 2

Samenwerkingen

Met plezier werken we in ons onderzoeks- en advies regelmatig samen met maatschappelijke organisaties, experts, wetenschappers, kunstenaars, kennisinstituten en collega-adviesbureaus.

Schermafbeelding 2024 06 14 om 16 32 57
Airfocus v89zhr0ibfy unsplash 1 52887963877 6ca7b8a85e k

Ondersteuning maatschappelijke initiatieven

Al sinds onze oprichting in 1982 zijn wij sterk betrokken bij de ondersteuning van allerlei sociale initiatieven. Social return zit in de cultuur en de haarvaten van ons bureau. Voor ons is dit dé manier om niet alleen op stelsel- en organisatieniveau impact te maken, maar juist ook tastbaar en concreet iets voor mensen te kunnen betekenen. Een warm welkom voor nieuwkomers in onze samenleving. Een luisterend oor voor slachtoffers van de toeslagenaffaire. Of mensen op weg helpen in de richting van een baan.

Projecten in het kader van social return betekenen ook iets voor óns, omdat ze ons in contact brengen met nieuwe, andere ervaringen die onze denkwereld verrijken. Juist de perspectieven van mensen die we niet dagelijks tegenkomen, helpen ons in ons dagelijkse werk: het verbeteren van de publieke sector.

Hieronder vind je een selectie van initiatieven en organisaties die wij in 2023 hebben ondersteund.

Onze opdrachtgevers

A+O fonds gemeenten | Akwa GGZ | Albeda College | Almata | ANBO | Attero | Bayer B.V. | Belastingdienst | Bijwerkingencentrum Lareb | BovenIJ Ziekenhuis | Bureau Politie en Wetenschap | Bureau Raad voor de Rechtspraak | CAOP | CIBG | Commissie CRM | Commissie Waarborgen Werken Onder Dekmantel | de Bibliotheek Eindhoven | De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) | De Nederlandse Zorgautoriteit | De School | Dienst Huurcommissie | Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) | Divosa | Erasmus Universiteit Rotterdam | Expertisecentrum Euthanasie | FNO Zorg voor Kansen | Fonds Voor Cultuurparticipatie | Forensisch centrum Teylingereind | Gemeente Almere | Gemeente Alphen aan den Rijn | Gemeente Amsterdam | Gemeente Apeldoorn | Gemeente Arnhem | Gemeente Beuningen | Gemeente Breda | Gemeente Den Haag | Gemeente Ede | Gemeente Groningen | Gemeente Haarlem | Gemeente Haarlemmermeer | Gemeente Heerlen | Gemeente Hoorn | Gemeente Hulst | Gemeente Kampen | Gemeente Leeuwarden | Gemeente Leiden | Gemeente Nieuwegein | Gemeente Nijmegen | Gemeente Roosendaal | Gemeente Rotterdam | Gemeente Teylingen | Gemeente Tiel | Gemeente Utrecht | Gemeente Vaals |Gemeente Wageningen | Gemeente Zaanstad | Gemeente Zoetermeer | Gemeente Zwolle | GGD GHOR Nederland | GGD Hollands Noorden | GGD Zaanstreek-Waterland | Hogeschool Utrecht | Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)| Hogeschool Van Hall Larenstein | Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden| | Hospice Bardo | Huisartsenposten Amsterdam | IDFA | InEen | Inkoopuitvoeringscentrum Belastingdienst | Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) | Interprovinciaal Overleg | Interprovinciaal Overleg | Juliana Kinderziekenhuis | Kansspelautoriteit | KBA Nijmegen | Kenter Jeugdhulp | Kerckebosch Uitgeverij | Studiecentrum | Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie | Landelijk Dienstencentrum Rechtspraak | Libertas | Marnix College | MBO Raad | Metropoolregio Eindhoven | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | Ministerie van Defensie | Ministerie van Economische Zaken en Klimaat | Ministerie van Financiën | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | Ministerie van Justitie en Veiligheid | Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit | Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap | Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | Minters | Movisie | Mozaïek Wonen | Nationale Politie | Nederlands Forensisch Instituut | Nederlandse Spoorwegen (NS) | Nuffic | NVRD | NWO - NRO | Omgevingsdienst Nederland | Omring | Onderlinge Waarborgmaatschappij CZ groep U.A. | Openbaar Ministerie | Organisatie en Personeel Rijk (OP Rijk) | Platform 31 | Politieacademie | Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt | Provincie Drenthe | Provincie Limburg | Provincie Noord-Brabant | Provincie Overijssel | Raad van State | Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur | Raad voor Volksgezondheid en Samenleving | Rechtbank Amsterdam | Reinier de Graaf Gasthuis | ResearchNed B.V. | RET | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | Rijkswaterstaat | Rijnmond Dokters O&I B.V. | Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland | Siza | SLO | Sociale Dienst Drechtsteden | Stichting Bevolkingsonderzoek Nederland | Stichting Bibliotheek Rotterdam | Stichting de Thuiskopie | Stichting Eemland Wonen | Stichting Evean Zorg | Stichting Havensteder | Stichting Heuvelrug Wonen | Stichting KesslerPerspektief | Stichting Laureus Foundation The Netherlands | Stichting NabijWonen | Stichting Sioo | Stichting WIJdezorg | Stichting Zorgkoepel West-Friesland | SURF B.V. | TanteLouise | Technische Universiteit Eindhoven | TenneT TSO B.V. | Topaz | Triade Vitree | TU Delft | Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) | UNICEF Nederland | Unie van Waterschappen, IBP | van Leer Foundation | Vereniging Amsterdamse Huisartsenalliantie | Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland | Vereniging Nederlandse Gemeenten | Vereniging PO-Raad | Vereniging van Openbare Bibliotheken | VGZ Zorgverzekeraar N.V | Vitens N.V. | VluchtelingenWerk Nederland | Westpoort Warmte B.V. | Woningstichting Ressort Wonen | Work2Grow | ZonMw | Zorgverzekeraars Nederland

Deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm