Actueel 23 mei 2024

Pitztop

242558375 4422968754448704 783675189218349048 n

Je plek vinden in een nieuwe samenleving, waar alles anders en nieuw is: dat vergt veel van mensen. Pitztop helpt statushoudende asielzoekers bij hun integratieproces.

Bijvoorbeeld door begeleide huisvestingsconcepten en talentenprogramma’s te ontwikkelen en mensen perspectief te bieden op een baan en een goed dak boven hun hoofd. Doel van de stichting is dat mensen in een kwetsbare positie zich weer volwaardig mens gaan voelen. En dat zij kunnen beschikken over de kennis en middelen  die nodig zijn om volwaardig deel te nemen aan de Nederlandse samenleving. 

In 2023 heeft AEFPitztopgeholpen om de volgende slag in haar ontwikkeling te maken. Dat is gelukt. De activiteiten zijn ondergebracht in twee verschillende richtingen: talentontwikkeling en sociale programmering enerzijds, en anderzijds de ontwikkeling van ondersteunende huisvestingsconcepten voor statushouders én andere kwetsbare groepen die een goed dak boven hun hoofd nodig hebben. Dit tweede programma is vormgegeven onder de naam Thuis in Toekomst in een aparte stichting. AEF begeleidt de bestuurders van de stichting en ondersteunt waar nodig met visieontwikkeling en het ontwikkelen van businesscases.  

Pitztopheeft in 2023 dertig mensen naar een baan kunnen begeleiden.  Het programma Thuis in Toekomst werkt in Almere, Smallingerland, Dordrecht, Den Haag en Rotterdam samen met gemeenten, woningcorporaties en ondernemers om nieuwe woonconcepten te kunnen gaan realiseren.

Deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm