Projecten

Integriteitsonderzoek bij een zelfstandig bestuursorgaan

JHML0902 1311 1920 780
Jannes Linders

In 2018 hebben één of meerdere medewerkers een anonieme melding over misstanden binnen een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) gedaan.

AEF is door het verantwoordelijk ministerie gevraagd om onderzoek te doen naar deze melding. Onderdeel van het onderzoek waren onder andere belangenverstrengeling en lekken/misbruiken van informatie. We onderzochten de meldingen via een aantal invalshoeken:

- Het openstellen van een meldpunt waar medewerkers anoniem konden reageren
- Gesprekken met een aantal sleutelfiguren binnen de organisatie. Waaronder een aantal managers, de integriteitsfunctionaris en de vertrouwenspersonen.
- Het onderzoeken/beoordelen van beleid binnen de organisatie, zoals het integriteitsbeleid en informatiebeveiliging

We hebben geen misstanden, of signalen daarvoor, kunnen constateren. Op basis van ons onderzoek heeft de minister geconcludeerd dat er geen vervolgonderzoek hoeft plaats te vinden.

Deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm