Onze Diensten

Schermafbeelding 2024 05 21 om 15 35 54

Onze expertises én onze interessegebieden zijn veelomvattend: we werken in een breed aantal sectoren en voor een groot aantal opdrachtgevers. Van (jeugd)zorg tot ruimtelijke ordening, van onderwijs tot duurzaamheid, van migratie tot het sociale domein. We kijken over de grenzen van sectoren heen.

Wij brengen de werelden van politieke besluitvorming, beleid, publieke dienstverlening en burgers bij elkaar, waar nodig over de grenzen van sectoren heen. Zo kunnen we parallellen ontdekken tussen verschillende vraagstukken. En houden we zicht op hoe de maatschappij zich beweegt. We werken graag ‘daar waar het gebeurt’: in het hart van de maatschappelijke dynamiek, waar het soms schuurt en altijd beweegt.

We maken keuzes in welke opdrachten we wel of niet aannemen. Ons belangrijkste criterium daarbij is maatschappelijke relevantie. Maar we stellen we onszelf en onze opdrachtgevers meer vragen. Kunnen we daadwerkelijk onafhankelijk en eerlijk een oordeel vormen over het vraagstuk dat voor ons ligt? Is er ruimte voor tegenspraak, het geven van context, het agenderen van onderliggende vraagstukken? Kunnen alle perspectieven op tafel komen? Draagt ons werk bij aan duurzaam leren? Heeft het meerwaarde om de opdracht door een extern bureau uit te laten voeren?

Wij willen projecten uitvoeren waarin we positief verschil kunnen maken. Voor burgers, overheden, organisaties en andere professionals. Bijvoorbeeld: goede en toegankelijke zorg voor burgers. Een aantrekkelijke en duurzaam ingerichte leefomgeving. Rechtshandhaving die rekening houdt met de belangen van alle burgers. Ons werk gaat vaak over het creëren van goede randvoorwaarden. We puzzelen hoe we klimaatgelden over gemeenten verdelen, evalueren of beleid effectief en efficiënt is en wat daarin beter kan, en we begeleiden leer- en veranderprocessen die mensen in staat stellen om maatschappelijke opgaven beter aan te pakken.

Onze diensten

Schermafbeelding 2024 05 21 om 15 36 06Onderzoek

Beleidsonderzoek, wetsevaluaties, doorlichtingen, uitvoeringstoetsen, financieel onderzoek, contra-expertises, data-analyse en actiegericht-onderzoek.

Schermafbeelding 2024 05 21 om 15 37 02Advies

Voorbereiden van besluitvorming, begeleiden van samenwerkingsverbanden, programma- en procesmanagement, procesbegeleiding en kwartiermakerschap.

Schermafbeelding 2024 05 21 om 15 36 35Verandering

Organisatieontwikkeling, visie- en strategietrajecten, fusies, reorganisaties, verbeteren bedrijfsvoering, verandermanagement en teamcoaching.

Onze samenwerkingen

Regelmatig werken we samen met maatschappelijke organisaties, praktijkexperts, ervaringsdeskundigen, wetenschappers, kunstenaars, kennisinstituten en collega-adviesbureaus. Omdat we samen meer weten en meer impact kunnen maken.

Kwaliteit en certificering

Andersson Elffers Felix is gecertificeerd voor ISO-9001 en sinds 2021 ook voor ISO / IEC 27001:2013 (informatiebeveiliging). Jaarlijks vindt daarop een toetsing plaats door de erkende certificeerder CIIO. AEF is lid van de Raad voor Organisatie-adviesbureaus (ROA) en werkt volgens de algemene voorwaarden en de gedragscode van de ROA.

Daarnaast is AEF ingeschreven bij het ‘Kwaliteitsregister Organisatieadvies’, van Lloyd’s Register Quality Assurance. Zie ‘Kwaliteitsregister Organisatieadvies’, van Lloyd’s Register Quality Assurance.

Deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm