Projecten

Evaluatie sportbeleid van het Rijk 2006-2011

ANP 7115856 1920 780
ANP Foto Taco van der Eb

De minister van VWS speelt een rol in het stimuleren van breedte-, en topsport.

En daarnaast in het bevorderen van sportinnovatie en het bewaken van de integriteit binnen de sport.

AEF voerde een doorlichting uit van het sportbeleid van de Minister in de periode 2011-2016. Het rapport oordeelt dat het sport- en beweegklimaat in Nederland in het algemeen goed op orde is. In internationaal perspectief blijken voorzieningen in Nederland van een hoog niveau te zijn: we bewegen veel en presteren goed in topsport.

Van veel beleidsinitiatieven op sportgebied is onbekend wat de effectiviteit en efficiƫntie is. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk in welke mate beleid tot meer sportparticipatie heeft geleid. Ook is onduidelijk in hoeverre topsportevenementen bijdragen aan een gevoel van nationale trots. AEF beveelt daarom aan om wanneer er sprake is van maatschappelijke doelstellingen, beleidsdoelen specifiek en meetbaar te maken.

Beleidsdoorlichting Sport, 2 oktober 2017

Projectleider

Ido Smits Ido Smits

Sector

Deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm