Projecten

De toegevoegde waarde van de Openbare Bibliotheek Amsterdam voor de stad

Openbare bibliotheek

De Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) wil - net als veel andere bibliotheken - haar impact vergroten. De OBA denkt van toegevoegde waarde te kunnen zijn bij het tegengaan van laaggeletterdheid onder Amsterdammers, het ontwikkelen van digitale vaardigheden voor bewoners, het vergroten van de sociale cohesie in de buurten en wijken en het leven lang ontwikkelen.

Cruciaal daarbij is dat de bibliotheek meer is en wordt dan louter een plek om boeken te lenen. De OBA wil een community library zijn.

AEF heeft een verkenning uitgevoerd om de koers van de OBA voor de toekomst te concretiseren en te voldoen aan eerdere bezuinigingstaakstelling van de gemeente. Wij hebben geconstateerd dat de OBA een grotere toegevoegde maatschappelijke waarde kan hebben, maar dat die alleen verzilverd wordt in hechte samenwerking met gemeente Amsterdam en andere (publieke) partners, zoals scholen.

Voor meer informatie lees je het adviesrapport Een moderne bibliotheek van AEF over de invulling van de maatschappelijke rol van de OBA in de gemeente Amsterdam.


Deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm