Projecten

Afhandeling Groningse aardbevingsschade beperkt door wettelijk kader

ANP 436230430 1920 875
Schadeopneming in het Groningse Niebert, Kees van Veen/ANP

Sinds 2018 verzorgt de overheid de afhandeling van Groningse aardbevingsschade, waarvoor in 2020 het Instituut Mijnbouwschade Groningen is opgericht. Dit is geregeld in de Tijdelijke wet Groningen (TwG).

Dit is geregeld in de Tijdelijke wet Groningen (TwG). Het doel van die wet is om de aardbevingsschade op een rechtvaardige, voortvarende en ruimhartige manier én met oog voor menselijke maat af te handelen. Andersson Elffers Felix (AEF) heeft samen met Ucall van de Universiteit Utrecht (UU) de TwG geëvalueerd.

Onze conclusie is dat veel gedupeerden goed worden gecompenseerd, maar er ook een aanzienlijk aantal gevallen bestaat waarin dat niet het geval is. De TwG biedt nog geen goede oplossing voor complexe schadegevallen. De belangrijkste reden hiervoor is dat de TwG het IMG de opdracht geeft de aansprakelijkheid van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) af te wikkelen volgens het reguliere aansprakelijkheidsrecht. Daardoor is de speelruimte voor het IMG om ingewikkelde schadegevallen goed te helpen beperkt, en komen daar tijdrovende en complexe procedures bij kijken.

Rechtmatigheid en gelijkheid

Uit het onderzoek blijkt ook dat de Groningers het IMG in toenemende mate ervaren als een organisatie die gericht is op rechtmatigheid en gelijkheid, waardoor er niet altijd ruimte is om in te spelen op individuele omstandigheden. Daarnaast zien we dat er een discrepantie bestaat tussen de verwachtingen aan het adres van het IMG en het wettelijk kader voor de schadeafhandeling. Politiek, burgers en andere betrokken partijen verwachten niet zozeer dat de aansprakelijkheid van de NAM wordt afgewikkeld, maar dat de schadeafhandeling bijdraagt aan genoegdoening van gedupeerden en het oplossen van aardbevingsgerelateerde problemen in brede zin.

Het rapport heeft als titel: Evaluatie Tijdelijke wet Groningen. Voor vragen kunt u terecht bij email hidden; JavaScript is required van AEF. Vanuit de UU werd het onderzoek geleid door email hidden; JavaScript is required.

Nieuwsbericht UU
Kamerbrief over Evaluatie Tijdelijke wet Groningen

Deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm