Projecten

Evaluatie Jeugdzorg West-Brabant West

ANP 424014263 1920 780
ANP Foto / Branko de Lang

In de jeugdzorgregio West-Brabant West leefde de wens de onderlinge samenwerking tussen de negen aangesloten gemeenten te herijken evalueren.

AEF heeft in antwoord daarop de inrichting van de bestuurlijke en ambtelijke samenwerking geëvalueerd: wat gaat er goed en wat kan er beter? En op welke manier kan de inkooporganisatie een duurzame plek in de regionale samenwerking krijgen?

Daarnaast is er gekeken naar de opgaven voor de komende jaren. We spraken intensief met de beleidsadviseurs, managers en wethouders van alle betrokken gemeenten. Ook is gesproken met aanbieders van jeugdhulp die samenwerken met de jeugdregio. Niet alleen ontstond zo een breed gedragen evaluatie van de samenwerking, tegelijk is er ook gewerkt aan een gedeeld toekomstperspectief.

Dit heeft geresulteerd in een rapportage waarin terug werd geblikt via een evaluatie én vooruit werd gekeken naar de opgaven die er liggen voor de komende jaren. Het rapport is door de regio West-Brabant West gebruikt om de governance te herijken, de positie van de inkooporganisatie te verstevigen. Daarnaast is het proces in gang gezet om de regionale samenwerking te formaliseren.

Deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm