Projecten

Actieonderzoek naar effectieve aanpak risicojongeren´╗┐

ANP 404907548 1920 780
Een glazenier met zijn stagiaire, ANP Foto / Patricia Rehe

In opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voerde AEF een kwantitatief en kwalitatief actieonderzoek uit naar de effectiviteit van de IPTA methodiek (Integrale Persoonsgerichte Toeleiding Arbeid methodiek).

IPTA is een methodiek voor arbeidstoeleiding. Het is intensieve en langdurige methode die zich richt op kwetsbare jongeren bij wie het risico bestaat dat zij zich tot daders van 'high impact crimes' ontwikkelen. AEF kwam in metingen verspreid in de periode 2018-2019 tot een oordeel over de impact van de methodiek op duurzame arbeidsmarktparticipatie van risicojongeren. Op basis van ervaring uit de praktijk heeft AEF concrete handreikingen gedaan voor het ministerie en deelnemende gemeenten.

Deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm