Actueel 10 juni 2024

Onze reflecties op het afgelopen jaar

Schermafbeelding 2024 06 10 om 11 48 05

2023. Een jaar dat internationaal gekenmerkt werd door onrust en oorlogen, met ook een directe impact op de Nederlandse maatschappij. In Nederland viel het kabinet naar aanleiding van onenigheid over het migratievraagstuk. Ook op andere onderwerpen is eensgezindheid soms ver te zoeken. We leven in een samenleving waar vertrouwen in wetenschappelijke kennis en objectieve feiten niet voor iedereen meer vanzelfsprekend zijn, en waar grote groepen om verschillende redenen het vertrouwen in elkaar en in de overheid soms verloren lijken te zijn.

Terwijl er toch ook veel dingen goed gaan in Nederland. Ons land kent een hoge welvaart, we staan dit jaar op plek vijf in de wereldwijde geluksindex, we beschikken over een zorgstelsel dat tot de beste van de wereld behoort en we hebben uitgebreide publieke voorzieningen om mensen te ondersteunen bij tal van problemen.

In 2023 hebben we aan 370 projecten gewerkt die bijdragen aan het sterker en beter maken van onze samenleving en de Nederlandse publieke sector.

De houdbaarheid van wat we hebben opgebouwd

Veel van de knelpunten die we tegenkomen gaan over de houdbaarheid van wat we hebben opgebouwd. Hoe organiseren we cohesie in een steeds diversere en individueler wordende samenleving? Hoe zorgen we ervoor dat onze publieke sector ook de komende decennia sterk en democratisch gelegitimeerd blijft? Hoe bieden we mensen bestaanszekerheid, nu de ongelijkheid toeneemt en niet elk dubbeltje zomaar een kwartje kan worden? Hoeveel verfijning (en dus complexiteit) in regelgeving kan de uitvoering aan? Waar halen we de mensen vandaan om onze publieke voorzieningen in stand te houden? En hoe vinden we een levensstijl die binnen de grenzen van de planeet past?

Tal van vragen waar we als samenleving nog geen sluitende antwoorden op hebben. Maar we zien wél ideeën en gedachten in de goede richting. In 2023 hebben we als bureau aan 370 projecten gewerkt die bijdragen aan het sterker en beter maken van onze samenleving en de Nederlandse publieke sector. In veel verschillende domeinen en regelmatig in het hart van de actualiteit.

546x840

'2023 was ook het jaar waarin Maria Mazzucato en Rosie Collington ‘The Big Con’ schreven: een kritisch boek over de invloed van adviesbureaus en de mate waarin die in haar ogen de publieke sector uithollen. Het was voor ons aanleiding om in de bureauavond van juni in gesprek te gaan over onze eigen rol als bureau in de maatschappij en het publieke domein. 

Dat deden we onder leiding van Paul ’t Hart, die vanuit de WRR een working paper schreef over de inhuur van 'externen'. Deze avond leverde boeiende gesprekken op, met diverse aanknopingspunten om onze impact en ons maatschappelijk profiel verder te versterken. Daar gaan we de komende jaren vol vertrouwen mee door.'

Onafhankelijk, betrokken en van hoge kwaliteit

In de afgelopen jaren hebben we extra ingezet op de manier waarop we extern over ons werk communiceren. We publiceren onze projecten op onze website en veel is te volgen via onze LinkedIn-pagina. We stimuleren onze adviseurs om waar mogelijk ook actief naar buiten te treden en over ons werk te publiceren.

Een brede en actuele en maatschappelijke portefeuille is uitdrukkelijk wat we als AEF nastreven: we willen breed in het publieke domein opereren, zodat we kruisbestuiving tussen sectoren kunnen organiseren en verschil kunnen maken in de domeinen waarin we werken. Altijd vanuit onze kernwaarden: onafhankelijk, maatschappelijk betrokken en door het leveren van werk van hoge kwaliteit.

Zowel in de projecten als in onze gezamenlijke momenten geven we inhoud en lading aan die begrippen. Wat betekenen de kernwaarden voor keuzes die we maken in welke opdrachten we aannemen en hoe we ze uitvoeren? Hoe geven we persoonlijk en gezamenlijk vorm aan onze onafhankelijkheid en maatschappelijke betrokkenheid?

Schermafbeelding 2024 06 10 om 11 47 35 Schermafbeelding 2024 06 10 om 11 46 17

Duurzaamheid en social return

De bedrijfsvoering van ons bureau is ook in het afgelopen jaar verder ontwikkeld. Onze financiën zijn op orde en kerngezond, zoals ook de cijfers over het afgelopen jaar laten zien. Ook onze kwaliteitssystemen, IT-infrastructuur en informatiebeveiliging zijn op hoog niveau, zo blijkt telkens weer uit onder andere de externe audits en certificering ervan. In de afgelopen jaren hebben we ook verder geïnvesteerd in het terugdringen van onze CO₂-uitstoot, onder andere door verdere isolatie en elektrificering van ons wagenpark. In het komend jaar gaan we daarmee door en verkennen we hoe we ook breder kunnen bijdragen aan het verminderen van onze footprint.

De aanhoudend goede bedrijfsresultaten geven ook ruimte om ons verder in te zetten voor maatschappelijke doelen. In het afgelopen jaar hebben we ingezet op het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zodat we ook op die manier bijdragen aan een Nederland waar iedereen de kans heeft om volwaardig mee te doen. Zo hebben in 2023 diverse collega’s zich ingezet voor JINC, Stichting Grow en Stichting PitZtop. Een overzicht van onze maatschappelijke activiteiten vind je hier. In 2024 zetten we deze lijn verder voort.

Een bureau waar iedereen zich welkom voelt

Hoe belangrijk een goed georganiseerd bureau ook is; AEF wordt gemaakt door de mensen die er werken. Het bureau is in het afgelopen jaar licht in omvang toegenomen, maar blijft in lijn met onze doelstelling om niet nóg verder te groeien. We prijzen ons gelukkig met de kwaliteit, teamgeest en betrokkenheid van onze collega’s, zowel adviseurs als bureauondersteuners. Die betrokkenheid komt ook tot uitdrukking in de manier waarop we medewerkersparticipatie vormgeven en waaraan we het afgelopen jaar intensiever aandacht hebben besteed.

We vinden het daarbij belangrijk om als AEF een inclusief bureau te zijn, waarin iedereen zichzelf kan zijn en zich welkom voelt. We zetten ons in om mensen met verschillende achtergronden aan ons te binden, omdat we denken dat dat ons werk verrijkt. Verderop in dit jaarverslag vertellen we daar meer over.

Deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm