Diversiteit en inclusie

Schermafbeelding 2024 06 14 om 14 04 19

AEF wil een divers en inclusief bedrijf zijn. Als adviesbureau in het publieke domein werken we aan maatschappelijke vraagstukken die iedereen in Nederland aangaan. In onze adviezen proberen we daarom alle perspectieven mee te wegen.

'We zijn ervan overtuigd dat we b├ętere adviezen geven als ook binnen ons eigen bureau mensen met verschillende achtergronden samen werken aan maatschappelijke opgaven.'

Daarnaast vinden we het als bureau belangrijk om de diversiteit van de Nederlandse maatschappij te vieren en te weerspiegelen, en op die manier ook bij te dragen aan gelijke kansen voor alle mensen in die maatschappij.

Sinds 2020 is AEF aangesloten bij het Charter Diversiteit van SER Diversiteit in Bedrijf. In het charter omschrijven we concrete doelstellingen op het gebied van diversiteit en inclusie (D&I) binnen AEF en committeren we ons aan het voeren van beleid om die doelstellingen te halen. De grootste uitdaging voor AEF lag ten tijde van het ondertekenen van het charter op het gebied van culturele en etnische diversiteit. Daarom werd het vergroten van de diversiteit van ons bureau een belangrijke eerste doel.

Diversiteit kan niet zonder inclusie, en andersom. Inclusie is nodig om ervoor te zorgen dat alle medewerkers in een divers bedrijf zich welkom voelen. Aan de andere kant helpt een grotere diversiteit mee aan het gevoel dat iedereen welkom is en zichzelf kan zijn binnen AEF. We zien deze twee onderwerpen daarom als twee zijden van dezelfde medaille.

Londen Canary Wharf 2000 1 Schermafbeelding 2024 06 20 om 14 35 44

In de afgelopen jaren hebben we onze wervingskanalen verbreed en gewerkt aan inclusievere communicatie. In onze selectieprocedure hebben meer aandacht voor de vraag of een kandidaat een perspectief meebrengt dat we nog niet of weinig hebben. Een toegewijde werkgroep werkt aan het D&I-beleid om de focus op diversiteit en inclusie in verschillende aspecten van ons werk te bewaken.

Nog geen vier jaar na het ondertekenen van het charter zien we de resultaten. Onze inzet op dit thema heeft gezorgd voor een grotere etnische en culturele diversiteit op bijna alle functieniveaus, en meer mensen voelen zich meer dan voorheen thuis bij AEF.

Nu het einde van de eerste vijfjarige periode van het charter nadert, willen we de doelstellingen verbreden en verdiepen. We werken de komende tijd toe naar een volgende versie van het charter, dat we in de zomer van 2025 zullen tekenen.

Schermafbeelding 2024 06 14 om 14 03 04

Deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm