Rotterdam CS Jannes Linders 1920 780

Ruimtelijke ordening en wonen

Blijdorpzijde Rotterdam CS, Jannes Linders

Woningcorporaties, gemeenten, huurdersorganisaties en maatschappelijke organisaties staan binnen Nederland voor een grote woonopgave met een woningmarkt die onder druk staat.

Deze organisaties werken daarbij met grote bevlogenheid aan het creëren van een passend aanbod met beschikbaarheid, bereikbaarheid, betaalbaarheid, leefbaarheid en kwaliteit/duurzaamheid als uitgangspunten. Op al deze terreinen staan zij voor verschillende (gebiedsgerichte) uitdagingen. Zo bestaan in de steden en regio’s waar de woningmarkt gespannen is, andere vraagstukken dan in regio’s waar de woningmarkt ontspannen is of waar krimp voorkomt. Ook zijn ruimte en middelen schaars en er moeten keuzes gemaakt worden. Rijksoverheid (via wetgeving) en gemeenten (via woonvisies en prestatieafspraken) staan voor de uitdaging (een deel van) deze keuzes te maken en daarmee richting geven aan de woonopgave. Woningcorporaties ervaren daarbij een hoge druk op de financiële huishouding en bevinden zich in een soms uitdagend spanningsveld tussen rijk en gemeenten.

AEF is sinds jaar en dag betrokken bij vraagstukken in de woonsector. We werken voor alle type woningcorporaties: klein-middelgroot-groot, stedelijk/landelijk, algemeen/gespecialiseerd (ouderen, studenten), aan vraagstukken rondom ondernemingsplanning, portefeuillestrategie/financiële continuïteit, reorganisatie, samenwerking/fusie, cultuurontwikkeling en corporate governance. Ook werkt AEF voor gemeenten, de brancheorganisaties (zoals Aedes en Platform 31) en de Rijksoverheid.

Deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm