Projecten

De governance woningcorporatie weer op orde

ANP 425311327 1920 780
ANP Foto / Lex van Lieshout

Raden van Commissarissen (RvC) en besturen van (grote) woningcorporaties vragen zich regelmatig af of het besturingsmodel dat ze hanteren nog steeds passend is. Een vraag waar AEF regelmatig aan werkt.

Casus 1

Een corporatie met circa 50.000 verhuureenheden komt na een analyse tot de conclusie dat het besturingsmodel moet worden aangepast. Van een éénhoofdig bestuur met managementteam naar een tweehoofdig bestuur met een directieteam. AEF begeleidde dit proces waarbij het nieuwe besturingsmodel compliant is ingericht in de governancesystemen (de systeemkant) en waarbij de betrokkenen (bestaande en nieuw benoemde/geworven personen) op gang zijn geholpen in hun nieuwe rol en samenwerking (de menskant). Ook het proces richting de Autoriteit woningcorporaties is hierbij ondersteund.

Casus 2

Een andere corporatie met ruim 80.000 verhuureenheden maakt de beweging van een vierhoofdig naar een tweehoofdig bestuur waarbij eveneens het managementteam in zijn verantwoordelijkheden is opgeschaald naar directieteam. AEF begeleide het proces tussen de vier bestuurders en de RvC.

Deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm