Projecten

Werven, binden, boeien en behouden van zorgreservisten

Close up van verpleegkundige kopie

Om de toegenomen druk op de gezondheidszorg tijdens de coronapandemie het hoofd te bieden, hebben tal van voormalig zorgprofessionals zich sinds de start van de pandemie gemeld om bij te springen.

Verschillende initiatieven zijn opgezet om deze voormalig zorgprofessionals te verbinden aan zorgaanbieders, daar waar de nood het hoogst was. Op basis daarvan ontstond het idee van een structurele ‘zorgreserve’ als crisisfaciliteit. Maar wie zijn nu deze potentiële reservisten en hoe sluit je goed aan bij diens behoeften? Bijvoorbeeld wanneer het gaat over werving, een scholingsaanbod of het behouden van motivatie om bij een reserve te horen? En daarnaast, hoe kan een zorgorganisatie zorgen voor een goed instroomproces en begeleiding op de werkvloer? Al dit soort vragen pakte AEF op in het onderzoek naar het ‘Werven, binden, boeien en behouden van zorgreservisten’.

Gepensioneerden met een zorgachtergrond en oud-zorgmedewerkers werkend in een andere sector zijn de primaire doelgroep voor een Nationale Zorgreserve (NZR) in Nederland. Naar verwachting zijn er nu ongeveer 68.400 oud-zorgmedewerkers (gepensioneerden en werkend in andere sector) beschikbaar en potentieel bereid als zorgreservist. De NZR zal meerdere randvoorwaarden moeten realiseren om de inzet van zorgreservisten zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Het realiseren van de 5.000 nodige reservisten is niet eenvoudig, maar mogelijk.

Eindrapport Werven binden boeien behouden van zorgreservisten
Hoeveel zorgreservisten zijn er?

Het ministerie VWS heeft Andersson Elffers Felix (AEF) gevraagd twee onderzoeken uit te voeren. De vorming van de Nationale Zorgreserve bestaat enerzijds uit het onderzoek dat leidt tot een blauwdruk voor een governancestructuur en een organisatieontwerp van de NZR. Anderzijds bestaat het uit een onderzoek naar de meest geschikte manier om zorgreservisten te werven, binden, boeien en behouden.

Lees hier meer over de governancestructuur en organisatieontwerp van de Nationale Zorgreserve en lees hieronder ons advies over het werven, binden, boeien en behouden van zorgreservisten.

De reis van de zorgreservist

In het onderzoek stond de zorgreservist centraal, daarnaast keken wij ook expliciet naar de rol van de zorgorganisatie en de NZR. Samen met zorgreservisten, zorgaanbieders en partijen die al een reserve hebben (zoals het Rode Kruis en Defensie) ontwikkelden wij een droomscenario én stapsgewijs advies met concrete handvaten voor het werven, binden, boeien én behouden van zorgreservisten.

Quotes van reservisten
Quotes van verschillende zorgreservisten

Vanuit wensen en behoeften van deze zorgreservist is een reis met zeven stappen in kaart gebracht die te lezen valt als een algemene procesbeschrijving.

Reis van de reservist

Rondom deze procesbeschrijving zijn er rollen en verantwoordelijkheden weggelegd voor zowel de reservist, de organisatie waar zorgreservisten worden ingezet (inlenende zorgaanbieder) en de NZR. Vanuit deze drie perspectieven zijn wij de processtappen doorgelopen en hebben zo per stap de grootste knelpunten en behoeften in kaart gebracht. Aan de hand van deze analyse is in samenspraak met het ministerie van VWS een vijftal cruciale fasen uitgekozen die nader uitgewerkt werden:

  1. Doelgroepbeschrijving: wie vormt de primaire doelgroep en waar zit de grootste potentieel?
  2. Wervingsstrategie: op welke wijze is deze doelgroep te vinden en motiveren?
  3. Rolbeschrijving: welke rollen kunnen reservisten innemen in de praktijk en wat betekent dit voor de onderliggende bekwaamheden en competenties?
  4. Onboardingsproces van aanmelden tot inzet: welke randvoorwaarden zijn essentieel voor een goed instroomproces, zowel bij de NZR als bij de inlenende organisatie in koude/lauwe als warme fase?
  5. Trainings- en scholingsaanbod: wat is het doel van de scholing en wat is de benodigde frequentie van scholing? Hierbij gaan wij ook in op de betekenis van een niet-vrijblijvend karakter.
Algemene principes werving

Benieuwd naar ons volledige advies?

Lees ons volledige adviesrapport voor meer informatie over dit project.

Deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm