Projecten

Vormgeven Ondersteuningsteam Asielzoekers en Vergunningshouders

ANP 55388429 1920 780
ANP Foto / Flip Franssen

Het Ondersteuningsteam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) is in 2015 gestart met het ondersteunen van gemeenten bij hun vragen over de opvang, huisvesting en participatie van asielzoekers en vergunninghouders.

In die periode was er sprake van een sterk groeiende asielinstroom. Gemeenten konden tot 2017 gebruik maken van het OTAV.

AEF is gevraagd het OTAV als organisatie in te richten en de governance vorm te geven. Vervolgens heeft AEF de aansturing van het OTAV op zich genomen. Het team bestond uit een helpdesk, accountmanagers en een kernteam met beleidscapaciteiten. Er kon beroep gedaan worden op een uitgebreid netwerk van experts.

Behalve voor de dagelijks leiding was AEF verantwoordelijk voor de politieke, bestuurlijke en ambtelijke afstemming. Het resultaat van deze opdracht was een operationeel en goed functionerend OTAV dat de gestelde doelen heeft bereikt.

Deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm