Projecten

Versimpelen, verbeteren en versnellen

ANP 404544033 1920 780
ANP Foto / Hans van Rhoon

Deze casus gaat over een niet nader te noemen middelgrote woningcorporatie waar het al jaren intern rommelde.

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) gaf een zogeheten aanwijzing tot het uitvoeren van een governanceonderzoek. AEF is daarop door de bestuurder a.i. en de Raad van Commissarissen gevraagd dit onderzoek uit te voeren. Gegeven de crisissituatie waarin de corporatie inmiddels verkeerde is het onderzoek uitgevoerd met een korte doorlooptijd, in zes weken.

Na het onderzoek heeft de corporatie binnen een maand de meest noodzakelijke maatregelen getroffen. En is er samen met de organisatie een verbeterplan opgesteld. Ook de ondernemingsraad en de huurdersvertegenwoordiging waren daarbij betrokken.

Het verbeterplan

Het verbeterplan is gericht op versimpelen, verbeteren, versnellen. Het plan gaat in op de missie, (portefeuille)strategie, organisatiestructuur, management en formatie, organisatiecultuur en competenties, besturingssysteem en ICT-systemen, corporate governance. AEF heeft in een volgende stap de implementatie ondersteund op al deze onderdelen.

Resultaat na twaalf maanden: stabiliteit in de top. Rust, duidelijkheid en trots in de organisatie. Een significante stijging van het investeringsniveau (meer woningen bouwen, renoveren en verduurzamen), stijgende klanttevredenheidscijfers en een positief visitatierapport.

Deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm