Projecten

Samen toewerken naar nul verkeersslachtoffers

HH 57148203 1920
ANP Foto / David Rozing

Jarenlang was Nederland koploper op het gebied van verkeersveiligheid. Sinds de jaren zeventig nam het aantal dodelijke verkeersslachtoffers geleidelijk af.

Maar die daling is de afgelopen jaren gestagneerd. Het aantal ernstig gewonde verkeersslachtoffers is in tien jaar tijd zelfs sterk toegenomen. Dit ondanks technologische vooruitgang en steeds veiliger wordende voertuigen. De verkeersveiligheid zal zonder verandering van het beleid niet verbeteren. Factoren daarin zijn de toenemende vergrijzing, een grotere mobiliteit en verkeersdrukte in de steden.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) vroeg AEF daarom te adviseren bij de totstandkoming van een plan voor de verkeersveiligheid. AEF is bij het hele traject -van 2017 tot 2018- betrokken geweest als strategisch adviseur en procesbegeleider.

Voor het slagen van het project was het van groot belang dat alle stakeholders zich achter het plan zouden kunnen scharen en zich zouden committeren aan de voorgenomen acties. Om dit voor elkaar te krijgen heeft AEF gezorgd dat alle betrokken partijen een bijdrage konden leveren. Meer dan honderd organisaties hebben in het proces meegedacht. Organisaties vanuit de rijksoverheid, maar ook provincies, gemeenten, maatschappelijke organisaties. Daarnaast vanuit kennisinstituten en het bedrijfsleven. En vanuit onderwijs, zorg en handhaving.

Meer dan honderd organisaties hebben in het proces meegedacht.

Het resultaat

Het resultaat was een Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 en een Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2019/2021. Daarin spreken alle betrokken partijen uit toe te werken naar nul verkeersslachtoffers. Een plan met een potentieel zeer grote maatschappelijke impact.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat en de medeoverheden hebben het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 vastgesteld. Voor het verbeteren van onveilige infrastructuur heeft de minister eind 2019 500 miljoen beschikbaar gesteld .

Veilig van deur tot deur, Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030, december 2018
Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2019-2021, z.d.

Deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm