Projecten

Regeldruk versus kwaliteit in het hoger onderwijs?

HH 56659753 1920 780
ANP Foto / Patrick Post

Nederland streeft naar hoger onderwijs van topkwaliteit. Veel medewerkers in het hoger onderwijs ervaren echter regeldruk rond kwaliteitszorg.

AEF onderzocht daarom in opdracht van het ministerie van OCW welke regels als meest belastend worden ervaren. Daarbij werd niet alleen onderzocht om welke regels het gaat, maar ook waarom bepaalde regels en processen als belastend worden ervaren. Uit het onderzoek bleek namelijk dat regeldruk niet 1-op-1 te herleiden is tot bepaalde regels.

Zo bleek bijvoorbeeld dat in de vertaling van wettelijke regels naar de praktijk er steeds (meer) lasten worden toegevoegd, die uiteindelijk tot grote regeldruk – en stress – kunnen leiden.

In 2019 is het rapport door Minister Van Engelshoven naar de Tweede Kamer gestuurd.

Jolien van der Vegt, Een onderzoek naar ervaren regeldruk, (Zelf)vertrouwen als basis voor kwaliteitszorg, in: Hoger Onderwijs Management, nr.4, jrg.10 (2019), p.12-15
Andersson Elffers Felix, Ervaren regeldruk rond kwaliteitszorg in het hoger onderwijs, 19 juni 2019

Deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm