Projecten

Op weg naar een optimale ontwikkeling voor ieder kind

HH 67730764 1920 780
ANP Foto / Werry Crone

Een (volledig) onderwijsprogramma volgen: voor sommige kinderen is dat niet haalbaar. Bijvoorbeeld omdat ze een ernstig meervoudige beperking hebben of een gedragsstoornis.

Ze verdienen de mogelijkheid om zich te ontwikkelen via combinaties van onderwijs en zorg. AEF deed in opdracht van de ministeries van OCW en VWS onderzoek naar de mogelijkheden voor deze kinderen om onderwijs te volgen en de redenen waarom het nu nog niet altijd lukt.

Hiervoor spraken we met ouders, initiatieven die zorg en onderwijs combineren, samenwerkingsverbanden passend onderwijs, gemeenten en zorgkantoren. Met de uitkomsten van het onderzoek hebben de ministeries maatregelen geformuleerd voor een betere verbinding tussen zorg en onderwijs. Deze zijn samen met het onderzoeksrapport naar de Tweede Kamer gestuurd.

Op weg naar een optimale ontwikkeling voor ieder kind, Onderzoek maatregel 8 onderwijszorgbrief, 21 oktober 2019
Kamerstukken

Projectleider

Irene Niessen Irene Niessen

Deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm