Projecten

Kinderdienstencentra in kaart gebracht

HH 201934476 1920
ANP Foto / Richard Brocken

Weinig mensen zijn bekend met het werk van kinderdienstencentra (KDC's). Ze bieden zorg een uiteenlopende groep kinderen, variërend van kinderen die na een periode van intensieve begeleiding door kunnen stromen naar het speciaal onderwijs tot kinderen met ernstige beperkingen die hun hele leven intensieve zorg behoeven.

AEF heeft in opdracht van het Transitiebureau Jeugd (van VWS en VNG) de positie van KDC's in het nieuwe zorgstelsel onderzocht. Door de heterogene samenstelling van de doelgroep zijn de KDC's afhankelijk van financieringsstromen die beïnvloed worden door decentralisatie van de Jeugdzorg, maar ook van ontwikkelingen in de Wet langdurige zorg. Bij bestuurders van Kinderdienstencentra heerst daarover veel onzekerheid.

AEF concludeert dat in de praktijk de nadruk in KDC’s op zware zorg ligt, en dat KDC's in het nieuwe stelsel daarom vooral afhankelijk zijn van ontwikkelingen in de Wet langdurige zorg. Over een specifieke groep kinderen in de KDC’s was nog geen duidelijkheid, waardoor zij tussen wal en schip dreigden te raken. Het advies luidt dat deze groep speciale aandacht verdient. De minister heeft de conclusies overgenomen en toegezegd voor deze groep te zorgen voor een goede overgang naar de Wet langdurige zorg.

Voor de aanbiedingsbrief van de staatssecretaris en het rapport, zie:
http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail.jsp?id=2014Z16283&did=2014D33114

Teamleden

Irene Niessen Irene Niessen

Deze zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd. Probeer het met een andere zoekterm